Uhelné sklady UHLÍ AGRO

 

Reklamační řád

 

1) Pokud kupující zjistí jakýkoliv nedostatek u realizované dodávky týkající se množství

 

nebo kvality dodaného zboží, oznámí to nejpozději do 24 hodin prodívajícímu.

 

2) Se zbožím u kterého je uplatněna reklamace nesmí být manipulováno a musí být ponecháno na místě, kam bylo zástupcem prodejce složeno a to do doby než zástupce prodejce provede kontrolní ohledání zboží. Nejpozději do 48 hodin.

 

3) Reklamace kvality zboží probíhá pole katalogu zboží vydaného výrobcem s tím ,že

 

podíl podsítného a prachu se posuzuje procentuelně k celému objemu dodávky zejména v případě skládání zboží pásem.

 

4) Kupující je povinen uskladnit palivo tak aby nebyly vytvořeny podmínky pro

 

samovznícení paliva. Za případné samovznícení nenese dodavatel odpovědnost

 

5) V případě reklamace na množství má právo kupující na odvezení a převážení zboží

 

na váze ze které bylo expedováno. V případě, že se prokáže reklamace jako

 

neoprávněná má prodávající právo na úhradu nákladů spojených s reklamací

 

kupujícím .

Copyright © 2013. All Rights Reserved.