Úvod

Nakupte to nejkvalitnější uhlí za nejlepší ceny. Vyberte si uhlí dle Vašich představ a objednejte si ho s dovozem až k Vám domů.

Požadavky na kvalitu paliv jsou stanoveny v části I přílohy č.3 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb. O přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Jedním z velice důležitých parametrů je výhřevnost. Její výše zmíněnou vyhláškou stanovená limitní hodnota pro spalovací stacionární zdroje do 5 MW včetně je min. 15 MJ.kg-1.

Naše Bílinské nízkosirnaté uhlí je pravidelně kontrolováno a testováno v akreditovaných laboratořích a požadavky na kvalitu pevných paliv pro malé a střední zdroje splňuje.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.